Intrastat

Ukoliko vam je ovo sve još jedna velika nepoznanica i prepreka u svakodnevnim djelatnostima, prepustite nama brigu o vašim INTRASTAT izvještajima i priključite se našoj obitelji zadovoljnih klijenata jer za sve dodatne informacije, naše srdačno osoblje danonoćno vam stoji na raspolaganju.

Intrastat

Pristupanjem RH u članstvo Europske Unije, poslovni subjekti unutar EU koji su obveznici PDV-a i čija ostvarena godišnja vrijednost robne razmjene prelazi dogovoreni prag uključivanja, dužni su provoditi INTRASTAT istraživanje. 

Kao zamjena za jedinstvene carinske deklaracije, u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka (statistika) o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata nazvan INTRASTAT.

Mogučnosti koje nudimo:

- specijalizacija izrade večih Intrastat izvještaja
- mogučnost unosa faktura primitaka/otprema elektroničkim putem, što rezultira
  smanjenjem troškova usluge izrade izvještaja

Zašto je bitan?
  • izvor podataka za sastavljanje platne bilance i bruto domaćeg proizvoda
  • pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja zemlje
  • koristi se pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku,
    makroekonomske analize

Prag uključivanja – vrijednost ostvarene robne razmjene sa zemljama EU, temeljem koje se određuje ima li poslovni subjekt obvezu izvještavanja za Intrastat. Određuje se svake godine, posebno za primitke, posebno za otpremu robe (vrijednost praga uključivanja za 2016. za primitke iznosi 1 800 000 kuna, a za otpreme 900 000 kuna).

Intrastat obrazac:

  • statistički izvještaj putem kojeg se prati robna razmjena (primitak i otprema robe) između zemalja članica EU
  • podnosi se samo elektroničkim putem
  • izvještajna jedinica je odgovorna za pravodobnost i točnost podataka

Izvještajno razdoblje:

  • kalendarski mjesec u kojem se odvijaju otpreme ili primici
  • rok za dostavu obrazaca je 15-og u mjesecu koji slijedi nakon razdoblja izvještavanja

Kontaktirajte nas